Stor modell till HNP

Modell till HNP i Osby som är hela 2 meter lång och 1 meter bred. 3D-modellering och 3D-printning utförd av oss på Kaproco AB.

Södertälje Science Week 2020

Vi deltog i samarbete med Grafikens Hus under Södertälje Science Week 2020 och 3D-scannade besökarna. Scanningarna ska användas vid visualisering av den planerade konstpaviljongen som ska byggas i anslutning till …