Södertälje Science Week 2020

Vi deltog i samarbete med Grafikens Hus under Södertälje Science Week 2020 och 3D-scannade besökarna. Scanningarna ska användas vid visualisering av den planerade konstpaviljongen som ska byggas i anslutning till …